torsdag 2 mars 2017

Protestanten i Människor och tro

Protestanten - denna bångstyriga, teologiskt-apokalyptiska relationsroman - var med i dagens Människor och tro i P1, och fick ackompanjemang till musik, lika dramatiskt orolig och behärskad som boken. Jag skulle vilja säga att romanen är en utmärkt bok för bokcirklar, då den innehåller såväl teologiska, filosofiska och moraliska frågor - ämnen som räcker till flera träffar, vid sidan om de rent dramatiska bitarna som får boken att ändå vara en familjeskildring/relationsroman. Protestanten är en utmärkt ingång i dagens kyrkliga värld av konflikter (och hemliga harmonier) - särskilt intressant torde den vara för katoliker, frikyrkliga, svenskkyrkliga och ateister - samt för alla män som inte brukar läsa böcker. Passande nog talade de i programmet även om känslornas svåra värld - är det inte det som romantikerna framhävde redan på sin tid?

En bok om mänsklig svaghet 
och om vår tids världssmärta.

Men boken innehåller en hel del humor också! - Det skall inte glömmas. Om någon vill läsa mer om mitt skrivande, då hänvisar jag gärna till den här sidan: hemsida. Hoppas vi ses i romanernas värld!
Inga kommentarer:

Följ