fredag 17 februari 2017

Några nyheter angående Protestanten


Tidningen kulturen har recenserat min senaste roman Protestanten - den bildrika uttryckskonsten prisas, liksom den psykologiska skildringen. Recensenten finner även drag av spänningsroman, vilket jag tycker är roligt, eftersom underhållningsvärdet i framställningen har fått samsas med det allvarsamma temat. Det var en balansgång som jag trodde skulle vara omöjlig.

"Inte minst skildringen av grubblerier, tankar, handlingar och drömmar ingjuter under läsningens gång ofta en gradvist ökande och påtaglig osäkerhet kring vad den berättande huvudpersonen Simson ska ta sig till härnäst."

Jag gästar P1:s Människor och tro torsdag 2 mars. Lyssna gärna!

Och be ditt närmsta bibliotek att beställa Protestanten! Årets kanske mest bångstyriga roman.


Protestanten av Jeremiah Karlsson

Inga kommentarer:

Följ