torsdag 8 december 2016

Romankonst

Romanen är ett excessernas medium! Det lärde jag mig inte minst genom Goethes sturm und drang-verk Den unge Werthers lidanden. I litteraturen duger inga lögner! Förutom då sanningen om lögnerna, som alltså inte räknas som lögn utan som just sanning.

Romanen - liksom poesin - är en plats där vi finner en röst som talar varsamt allvarsamt om sådant som svårligen låter sig sägas någon annanstans. Om man så vill: romanen är som ett "Malou efter tio" som varar mycket längre, och som i bästa fall går något djupare.

Alla som skriver på allvar bär på en sanningslidelse. Alla som inte skriver på allvar försöker på olika sätt trivialisera sanningslidelsen.

Klicka här så kommer du till en sida med hemlig information ...

"Oskulden beskyddas långtifrån lika mycket som brottsligheten."
/ Francois de la Rochefoucauld
Inga kommentarer:

Följ